Home

Onderwijs of trainingen?

Eetproblemen en Autisme

Mijn naam is Jolanda Wielemaker en ik ben Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Ik bied deskundigheidsbevordering op het gebied van Autisme en Eetproblemen aan in de vorm van consultatie, scholing/trainingen en/of supervisie. Samen na denken en puzzelen met collega's zou vaker mogen plaatsvinden wat mij betreft. Puzzelen betekent voor mij samen zoeken naar mogelijkheden om beter met de klachten of moeilijke situaties om te gaan en dit start met samen puzzelen hoe het levensverhaal van de client daarin een rol speelt. Puzzelen is altijd op maat, omdat ieders verhaal anders is. Waar staat het gedrag van de cliënt voor, wat wil degene ermee communiceren en hoe kunnen wij dat begrijpen?


Naast deskundigheidsbevordering werk ik als consulent bij het CCE met name bij cliënten met autisme en eetstoornissen. 

Ervaring

Ik heb jarenlang met veel plezier gewerkt bij het Erasmus MC te Rotterdam en Emergis in Goes waar ik ervaring op deed met ingewikkelde diagnostiek en met behandeling van autisme  bij jonge baby's, tot autisme bij jong volwassen vrouwen met een comorbide eetstoornis die vaak pas op latere leeftijd gediagnosticeerd werden en vaak teleurgesteld waren geraakt in de GGZ door de focus op hun coping: eten.

Scholing, trainingen of een lezing


Autisme en eetstoornissen zijn diagnoses die vaak samengaan. Om de eetstoornis goed te kunnen begrijpen en behandelen is een puzzel op maat nodig. Welke factoren spelen mee bij de persoon, diens context of in de interactie tussen beide. Vaak is de sensorische pikkelgevoeligheid hetgeen wat voor overprikkeling zorgt in deze doelgroep. Vaak kan met een 'autisme bril' sommige praktische tips al helpen om de doelgroep een betere context te bieden waarin het eten wel lukt en zij minder overprikkeld raken.